BLOCS de coneixement

 

TREBALL AL TALLER

La fusta

 • Diferència entre fusta natural i fusta artifical.
 • Diferència entre fusta tova i fusta dura.
 • Enumera els principals tipus de fusta indicant, en cada cas:
  • És fusta natural o artificial?
  • És fusta tova o dura?
  • Com identificar-la.
  • Principals aplicacions.

Link

Responsable: Nissi


Metalls

 • Diferència entre metall pur i aliatge.
 • Diferència entre metall fèrric i no fèrric.
 • Enumera els principals metalls indicant, en cada cas:
  • És pur o aliatge?
  • És fèrric o no fèrric?
  • Principals característiques.
  • Principals aplicacions.

Link

Responsable: Nathaly


Plàstics

 • Diferència entre termoplàstics, termoestables i elastòmers.
 • Enumera els principals plàstics indicant, en cada cas:
  • És un termoplastic, un termoestable o un elastòmer?
  • Principals característiques.
  • Principals aplicacions.

Link

Responsable: Paula S.


Presentacions de la fusta

 • Diferència entre fusta sense transformar i fusta tècnica.
 • Enumera les principals presentacions de la fusta indicant, en cada cas:
  • És sense transformar o tècnica?
  • Principals característiques.
  • Principals aplicacions.

Link

Responsable: Kevin


Serrar contraxapat

 • Com muntar el fil de serra adequat.
 • Com tallar contorns exteriors.
 • Com tallar contorns interiors.

Link

Responsable: Nerea


 Serrar amb Xerrac

 • Com serrar manualment llistons (talls curts).
 • Com serrar manualment taulons (talls llargs).
 • Com emprar la serra elèctrica.

Link

Responsable: Thaís


Serrar amb Serra de Calar

 • Com emprar la serra elèctrica.
 • Precaucions.

Link

Responsable: Gerard A.


Empalmaments i Encaixos de Fusta

 • Què és un empalmament? Quins tipus hi ha? Quines aplicacions tenen?
 • Què és un encaix? Quins tipus hi ha? Quines aplicacions tenen?

Link1 i Link2

Responsable: José María


 

 Unions amb cola

 • Com encolar fusta amb cola blanca.
 • Com encolar fusta amb silicona.
 • Quina diferència hi ha entre els dos tipus anterior.
 • Com encolar altres materials amb pegament instantàni.

Link

Responsable: Yacoub


 

 Unions amb claus

 • Presentar tipus de claus i nomenclatura.
 • Instruccions per clavar en funció del que necessitem.
 • Instruccions per treure un clau.

Link

Responsable: Ionut C.


Unions amb cargols

 • Presentar tipus de cargols i nomenclatura.
 • Instruccions per unir amb cargols.

Link1 i Link2

Responsable: Dúnia


 

Perforar

 • Com emprar un trepant elèctric.
 • Tipus de broques.
 • Mesures de seguretat.

Link

Responsable: Lluís O.


 

 Embellir fusta

 • Diferència entre pintar, tenyir i vernissar.
 • Productes que s’empren en cada cas.
 • Procediment.

Link

Responsable: Nil


 

Llimar i Polir

 • Diferència entre llimar i polir.
 • Tècnica per llimar.
 • Tècnica per polir.

Link

Responsable: Gina


PROGRAMARI I MAQUINARI

Us de Google Drive

 • Com dona-se d’alta a Google Drive?
 • Com crear documets, pujar arxius i organitzar carpetes?
 • Com compartir arxius i documents?

Responsable: Carlota


Parts i funcionament d’un PC

 • Parts bàsiques d’un sistema informàtic:
  • CPU:
   • Tipus de processador.
  • Emmagatzemament:
   • Tipus de Memòries.
   • Disc Dur.
   • Pen Drive.
   • Tarjetes.
  • Entrada/Sortida:
   • Els perifèrics més importants.
   • Les connexions.

Link

Responsable: Igor

Documents de Google Drive (funcions bàsiques)

 • Descriu les principals funcions de la creació de documents amb Google Drive.

Responsable: Gerard L.


 

Fulls de càlcul de Google Drive (funcions bàsiques)

 • Descriu les principals funcions de la creació de fulls de càlcul amb Google Drive.

Responsable: Aracely


Presentacions de Google Drive (funcions bàsiques)

 • Descriu les principals funcions de la creació de Presentacions amb Google Drive.

Responsable: Maria P.


Formularis de Google Drive (funcions bàsiques)

 • Descriu les principals funcions de la creació de Formularis amb Google Drive.

Responsable: Fátima


Dibuixos de Google Drive (funcions bàsiques)

 • Descriu les principals funcions de la creació de dibuixos amb Google Drive.

Responsable: Celeste


Complements de Google Drive

 • Descriu com instal·lar complements per ampliar les funcions de les diferents aplicacions de Google Drive.

Link

Responsable: Adrià P.


Complements de Google Chrome

 • Descriu com instal·lar complements per ampliar les funcions de les diferents aplicacions de Google Drive.

Link

Responsable: Xènia


 

Com funciona Prezi

 • Com donar-se d’alta a Prezi?
 • Explica les principals funcions de Prezi.
 • Explica com compartir una presentació amb Prezi.

Responsable: Anna R.


 

 Com configurar un canal de YouTube

 • Videotutorial explicant com crear i configurar un canal a YouTube

Responsable: Jofre C.


 

Com editar vídeos a YouTube

 • Videotutorial explicant com editar els vostres vídeos a YouTube

Responsable: Toni R.


 

Com subtitular vídeos a YouTube

 • Videotutorial explicant com subtitular els vostres propis vídeos a YouTube

Responsable: Hassan


 Us de Camtasia

 • Principals funcions per crear un vídeo amb el Camtasia:
  • Afegir Notes.
  • Editar vídeo.
  • Editar so.
  • Exportar.

Responsable: Denís

 


 

PROJECTES TÈCNICS

Redacció d’un projecte tècnic

 • Explicar les diferents parts que ha de tenir la documentació d’un projecte tècnic.

Link

Responsable: Júlia B.


 

Com fer una bona exposició oral

 • Dona consells per fer una bona exposició oral a classe.

Link

Responsable: Júlia M.


 

Acotacions

 • Què són les acotacions?
 • Normes per acotar correctament.

Link

Responsable: Cristina P.


 

Escales

 • Què es una escala?
 • Com interpretar les escales?

Link

Responsable: Joel E.


ESTRUCTURES

Esforços

 • Definir què és un esforç.
 • Indicar i posar exemples dels diferents tipus d’esforços.

Link1 i Link2

Responsable: Nayred


Elements estructures

 • Elements d’una estructura.
 • Perfils.
 • Exemples.

Link i Link2

Responsable: Karima


Centre de Gravetat

 • Definir què és el centre de gravetat o centre de masses.
 • Explicar tècniques per trobar el centre de gravetat d’un cos.

Link  i Link2

Responsable: Katerina


 

 Estructures Estable

 • Tècniques per aconseguir una estructura estable.
 • Exemples.

Link  i Link2

Responsable: Ionela


Estructures Resistents

 • Tècniques per aconseguir una estructura estable.
 • Exemples.

Link  i Link2

Responsable: Joel A.


 

ELECTRICITAT

Càrregues, Voltatge i Corrent Elèctric

 • Què és una càrrega elèctrica?
 • Què és el voltatge? Com es mesura? (posa exemples)
 • Què és el corrent elèctric? i la Intensitat de corrent? Com es mesura? (posa exemples)
 • Diferències entre corrent continu i corrent altern.

Link

Responsable: Miquel M.


 Corrent Continu vs Altern

 • Diferència entre corrent continu i altern.
 • Paràmetres de corrent altern.
 • Aparells per passar de AC/DC i viceversa.
 • Exemples d’aplicació del CC o del AC.

Link

Responsable: Isarn


 

Resistència elèctrica

 • Què és una resistència elèctrica?
 • Exemples de càlcul de la resistència d’un conductor.
 • Com interpretar els colors d’una resistència elèctrica.

Link

Responsable: Andreu P.


 

Llei d’Ohm

 • Què és la llei d’Ohm.
 • Quina és la seva fórmula i què explica?
 • Exemples de càlcul.

Link

Responsable: Judith M.


 

Energia i Potència Elèctrica

 • Què és la potència elèctrica i com es calcula?
 • Què és l’energia elèctrica i com es mesura?
 • Exemples de càlcul.

Link

Responsable: Julià P.


Mesura Magnituts Elèctriques

 • Com es mesura la tensió?
 • Com es mesura la resistència?
 • Com es mesura el corrent elèctric?

Link

Responsable: Hafida


 

Conceptes bàsics sobre circuits elèctrics

 • Explicar les parts fonamentals d’un circuit elèctric.
 • Posar exemples de components de cada part.
 • Símbols elèctrics per identificar cada component.

Link

Responsable: Laura S.


Associació de càrregues en sèrie

 • Què significa?
 • Com afecta a la tensió i a la intensitat de corrent?
 • Com es calcula la càrrega (o resistència) equivalent?

Link

Responsable: Youseff


 

Associació de càrregues en paral·lel

 • Què significa?
 • Com afecta a la tensió i a la intensitat de corrent?
 • Com es calcula la càrrega (o resistència) equivalent?

Link

Responsable: Laia S.


 

Motor Elèctric CC

 • Principi electromagnètic.
 • Funcionament d’un motor elèctric.
 • Parts del motor.

Link

Responsable: Halima


 

Muntatges Elèctrics Bàsics

 • Com es munta un endoll.
 • Com es munta un interruptor.
 • Com es munta un portalàmpades.

Link1 Link2 Link3

Responsable: Maria Pérez


 

Soldadura elèctrica

 • Explica el procediment correcte per empalmar 2 cables.
 • Explica el procediment correcte per soldar un cable a un connector.

Link

Responsable: Aitor


MECANISMES

La Relació de Transmissió

 • Definició.
 • Com es calcula amb politges. Exemples de càlcul.
 • Com es calcula amb engranatge. Exemples de càlcul.

Link Teoria i Link Animacions

Responsable: Jordi F.


Politges

 • Funcionament i guany d’una politja fixa.
 • Funcionament i guany d’una politja móvil.
 • Funcionament i guany d’una politja móvil.

Link Teoria i Link Animacions

Responsable: Laia D.


 

Mecanismes de politja

 • Mecanisme bàsic.
 • Multiplicador.
 • Reductor.

Link Teoria i Link Animacions

Responsable: Dana C.


 

Mecanismes d’engranatges

 • Mecanisme bàsic.
 • Multiplicador.
 • Reductor.

Link Teoria i Link Animacions

Responsable: Ami A.


Mecanismes Canvis de direcció

 • Engranatges cònics.
 • Pinyó-cremallera.
 • Cargol sense fi.

Link Teoria i Link Animacions

Responsable: Jordi G.


 MÀQUINES TÈRMIQUES

Principis de termodinàmica

 • Explicar els 3 principis de la termodinámica.
 • Posar exemples.

Link1 (minut 2:00) i Link2

Responsable: Montse C.


 

Principis de funcionament d’una màquina tèrmica

 • Exemplificar-ho explicant el funcionament d’una màquina de vapor.

Podeu utilitzar els següent video afegint una presentació prèvia de cadascuna de les parts de la màquina.

Link

Responsable: Víctor M.


Principis de funcionament d’una màquina frigorífica

 • Explicar d’un frigorífic.
 • Explicar d’un aire condicionat.
 • Exemplificar-ho

Link (busca la nevera)

Responsable: Maria A.


 

Motor de 2 Temps

 • Explica el funcionament d’un motor de 2 temps.

Responsable: Mireia R.


 

Motor de 4 temps

 • Explica el funcionament d’un motor de 4 temps Otto.
 • Explica el funcionament, comentant les diferències amb l’anterior, del motor Diesel.

Responsable: Ot F.


Motor Wankel

 • Explica el funcionament del motor Wankel.

Responsable: René L.


 

Caixa de canvis

 • Explica el funcionament de la caixa de canvis d’un vehicle.

Responsable: Albert S.


Diferencial

 •  Explica el funcionament del diferencial en una automòbil.

Link (podeu aprofitar aquest vídeo doblant-lo)

Responsable: Marius


Motor a Reacció

 •  Explica el funcionament del motor a reacció d’un avió.

Link

Responsable: Eduard


 Instal·lacions

Instal·lacions Elèctriques Domèstiques

 • Explicar amb un esquema els diferents elements d’una instal·lació elèctrica domèstica.

Link1 i Link2

Responsable: Roc


 

Instal·lacions de Gas Domèstiques

 • Explicar amb un esquema els diferents elements d’una instal·lació de gas domèstica.

Link 

Responsable: Vanessa A.


 

Instal·lacions d’Aigua Domèstiques

 • Explicar amb un esquema els diferents elements d’una instal·lació d’aigua domèstica.

 Link 

Responsable: Nour


 

Electrònica

Dispositius de comandament bàsics.

 • Explica el funcionament d’un interruptor.
 • Explica el funcionament d’un polsador.
 • Explica el funcionament d’un commutador.
 • Il·lustra-ho muntant circuits.

Link (selecciona les activitats 1, 2 i 3)

Responsable: Andrea B.


 

Dispositius de comandament avançats.

 • Explica el funcionament d’un commutador d’encreuament.
 • Explica el funcionament d’un selector.
 • Explica el funcionament d’un regulador.
 • Il·lustra-ho muntant circuits.

Link (selecciona les activitats 4, 5 i 6)

Responsable: Arnald


 

Resistors no lineals

 • Defineix resistor no lineal.
 • Comenta els diferents resistors i el seu funcionament.
 • Il·lustra-ho muntant circuits.

Link

Responsable: Ari


 

 

Potenciòmetre

 • Explica el funcionament d’un potenciòmetre.
 • Comenta els diferents tipus de potenciòmetres.
 • Il·lustra-ho muntant circuits.

(Demana materials al professor)

Responsable: Laura G.


 

Condensador

 • Explica el funcionament d’un condensador.
 • Explica els diferents tipus de condensadors.
 • Il·lustra-ho muntant un parell de circuits.

(Demana materials al professor)

Responsable: Paula C.


 

Díode

 • Explica el funcionament d’un díode.
 • Explica els diferents tipus de díodes.
 • Il·lustra-ho muntant un parell de circuits.

(Demana materials al professor)

Responsable: Sílvia C.


Transistor

 • Explica el funcionament d’un transistor.
 • Explica els diferents tipus de transistors.
 • Il·lustra-ho muntant un parell de circuits.

(Demana materials al professor)

Responsable: Júlia A.


 

Sistemes Pneumàtics

Parts d’un sistema Pneumàtic

 • Enumera els principals blocs i components d’un sistema pneumàtic.

Link

Responsable: Moha


 

Vàlvules en un sistema Pneumàtic

 • Explica els tipus, funcionament i representació de les vàlvules d’un sistema neumàtic.
 • Il·lustrar-ho amb circuits senzills.

Link

Responsable: Noemí


 

Vàlvules de control en un sistema Pneumàtic

 • Explica els tipus, funcionament i representació de les vàlvules de comandament d’un sistema neumàtic.
 • Il·lustrar-ho amb circuits senzills.

(Demana documentació al professor)

Responsable: Emma


 

 

Comandaments en un sistema Pneumàtic

 • Explica els tipus, funcionament i representació dels comandaments d’un sistema neumàtic.
 • Il·lustrar-ho amb circuits senzills.

(Demana documentació al professor)

Responsable: Fadma


 

 

Actuadors en un sistema Pneumàtic

 • Explica els tipus, funcionament i representació dels actuadors d’un sistema neumàtic.
 • Il·lustrar-ho amb circuits senzills.

(Demana documentació al professor)

Responsable: 


 

Control i Robòtica

Sistemes de control

 • Què és un sistema de control. Parts.
 • Què és un sistema de control de llaç obert. Posa exemples.
 • Què és un sistema de control de llaç tancat. Posa exemples.

Link i Link2

Responsable: Ionut B

Construcció Robot

 • Consideracions mecàniques per la construcció d’un robot LEGO.

Link

Responsable: Dani C.


 Accions bàsiques amb robot LEGO Mindstorms.

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Jaume M.


 

Sensors amb robot LEGO Mindstorms.

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Víctor S.


 

Bucles amb robot LEGO Mindstorms.

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Jofre Soler


 

 

Bifurcacions amb robot LEGO Mindstorms

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Uly


 

 

Avançar fins aturar-se en una línea amb robot LEGO Mindstorms

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Marc R.


 

 

Seguir una línea amb robot LEGO Mindstorms

 • Videotutorial explicant com aconseguir-ho.

Responsable: Zea


 

 

Telecomunicacions

Fonaments d’un Sistema de telecomunicació

 • Explica els conceptes principals implicats en un sistema de telecomunicacions.

Link (cerca telecomunicacions)

Responsable: Laia C.


 

Transmissió mitjançant cables

 • Com es transmeten dades a través d’un cable?
 • Tipus de cables per transmissió de dades.
 • Avantatges i inconvenients de la transmissió de dades mitjançant cables de coure.

(Demana documentació al professor)

Responsable: Felipe


Transmissió mitjançant fibra òptica

 • Com es transmeten dades a través d’una fibra òptica?
 • Avantatges i inconvenients de la transmissió de dades mitjançant fibres òptiques.

Link

Responsable: Adrià Puj.


 

Transmissions electromagnètiques

 • Descripció de la transmissió de senyals analògics.
 • Tipus de modulació: AM i FM.
 • Funcionament dels multiplexors.

(Demana documentació al professor)

Responsable: Míriam M.


 

Transmissions de dades per Internet

 • Parts d’un sistema de comunicació per internet.
 • Definciones principals:
  • Paquets
  • Protocols
  • Ample de banda
  • etc.

Link1 i Link2

Responsable: Marina M.


Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s